User profile picture

Gabay Sa Pamamahala Ng Fall Armyworm (FAW)Download

Inog ng Buhay (Itlog,Uod,Uod-Tulog,Matandang Aliparo), Biyolohiya, Alternatibong pagkain ng Fall Armyworm, Mga sintomas ng Pinsala, Mga rekomendasyon sa pamamahala sa peste.


Author: Author: Bureau of Plants Industry Crop Pest Management Division

Location: Center Table

Edition: -