User profile picture

GABAY SA PAG TATANIM NG POLE SITAWDownload

ANG SITAW KAHALAGAHAN GAMIT REKOMENDADONG BARAYTI PARAAN NG PAG TATANIM PAG HAHANDA NG LUPANG TATANIMAN PAG LALAGAY NG ABONO PAG LALAGAY NG TULOS


Author: Author: LOS BAÑOS NATIONAL CROP RESEARCH DEVELOPMENT AND PRODUCTION SUPPORT CENTER

Location: Table beside the window

Edition: LORNA M. TEPPER / MEANNE P. ANDRES/ JAMIL P. CRUZ