User profile picture

GABAY SA PAGTATANIM NG MUNGGODownload

KAHALAGAHAN , GAMIT , MAKUKUHANG BARAYTI , PAGTATANIM AT PAG - AALAGA , PAGHAHANDA NG LUPUNG TANIMAN PAGTATANIMAN PAGLALAGAY NG ABONO PAGKONTROL SA PESTE AT SAKIT PAG- AALIS NG DAMONG AT PAGLILINANG


Author: Author: LOS BAÑOS NATIONAL CROP RESEARCH DEVELOPMENT AND PRODUCTION SUPPORT CENTER

Location: Table beside the window

Edition: LORNA M. TEPPER / MEANNE P. ANDRES/ JAMIL P. CRUZ