User profile picture

GABAY SA PAG TATANIM NG TALONGDownload

MGA DAPAT TANDAAN SA PAGTATANIM, PAG HAHANDA NG PUNLA PAGLILIPAT TANIM, PANGANGALAGA SA NUTRISYON NG TALONG, PAG LALAGAY NG PATABA SA HALAMAN


Author: Author: LOS BAÑOS NATIONAL CROP RESEARCH DEVELOPMENT AND PRODUCTION SUPPORT CENTER

Location: Table beside the window

Edition: LORNA M. TEPPER / MEANNE P. ANDRES/ JAMIL P. CRUZ