User profile picture

GABAY SA PAG TATANIM NG SITAWDownload

MAG DAPAT TANDAAN SA APAG TATANIM, KLIMA NG LUPA , PAG PILI NG VARIETY , PAG HAHANDA NG LUPANG TANIMAN, AT PAGTATA NIM


Author: Author: LOS BAÑOS NATIONAL CROP RESEARCH DEVELOPMENT AND PRODUCTION SUPPORT CENTER

Location: Table beside the window

Edition: LORNA M. TEPPER / MEANNE P. ANDRES/ JAMIL P. CRUZ