User profile picture

GABAY SA PAGPAPARAMI NG KABUTEDownload

GABAY SA PAGPAPARAMI NG KABUTE, PAGHAHANDA NG TANIM AT PAGLALAGAY NG PANIMULA ( SPORE STARTER ) NA KABUTE, KONDISYON SA PAGPAPALAKI NG KABUTE, PAGHAHANDA NG GRAIN SPAWN


Author: Author: LOS BAÑOS NATIONAL CROP RESEARCH DEVELOPMENT AND PRODUCTION SUPPORT CENTER

Location: Table beside the window

Edition: HERMINIGILDA A. GABERTAN, LORNA M. TEPPER, MEANN P. ANDRES, JAMIL P. CRUZ