User profile picture

Gulay sa Pamamagitan ng HydroponicsDownload

Panimula, Pagpili Ng Lugar, Pagpili Ng Gulay O Barayti, Hydroponic Set-Up, Pagpupunla Ng Halaman, Lipat-Tanim, Paghalo Ng Nutrient Solution, Pangangalaga, Pag-Ani, Sanggunian.


Author: Author: -

Location: Table beside the windows

Edition: -