User profile picture

Pamaagi Sa Pag Sugpo Ng Fall ArmywormDownload

Kinabuhi Sa Anunugba / 1. ItLog 2. Ulod 3. Tando-Tando 4. Hamtong Nga Anunugba 5. Uban Pang Mga Tanom Nga Atakihon 6. Kinaiya Sa Fall Armyworm 7. Mga Pamaagi Sa Pag Sugpo Sa ArmyWorm


Author: Author: Crop Pest Management Division

Location: Table beside the windows

Edition: -